دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

دیپلماسی فرش؛ شرحی بر جایگاه سیاسی فرش شرقی در تاریخ میانه اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.30484/jii.2022.3235.1088

فریبا یاوری؛ فاطمه جان احمدی


سنجش رویکرد مستشرقان به نگرش و سیره سیاسی امام علی علیه السلام در دوران خلفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30484/jii.2022.3321.1099

محمد رضا احمدی ندوشن؛ محمدحسن زمانی