دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سنجش رویکرد مستشرقان به نگرش و سیره سیاسی امام علی علیه السلام در دوران خلفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30484/jii.2022.3321.1099

محمد رضا احمدی ندوشن؛ محمدحسن زمانی


تجزیه و تحلیل محتوای داستان‌های راویان تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.30484/jii.2023.2966.1063

کاظم استادی


واکاوی مولفه های خیام پژوهشی در جهان معاصر عرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.30484/jii.2023.3351.1102

محدرضا موحدی