بازنمایی نمادها ونمودهای فرهنگی درعزاداری های آئینی و تعزیه های سنتی سیستان بر اساس سفرنامه ها و منابع مکتوب تاریخی و ادبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ تشیع. دانشگاه "ادیان و مذاهب" قم-ایران

چکیده

نمادهای دینی و مذهبی در مسیر تاریخ به فرهنگ تبدیل شده که در هر جامعه ای به گونه های مختلف ظهور و بروز می کند. ایران پیش از اسلام با غنای فرهنگی و دینی، برخوردار از شکلهایی از تعزیه بوده که خود را تا قرنها پس از غلبه اسلام حفظ کرده است.مراسم سیاوشان از نمادهای تعزیه در ایران پیش از اسلام است که تاثیر آن در مراسم دینی مسلمانان به وضوح دیده می شود . شکل گیری دو جریان مخالف یکدیگر در تاریخ اسلام و مظلومیت جریان منتسب به خاندان پیامبر، برای ایرانیان یادآور مظلومیت تاریخی سیاوش بوده که باز با خلق حماسه های شبیه سازی شده،تداوم پیدا کرد . سیستان متاثر از فرهنگهای باستانی جلوه های بیشتری از تعزیه را در سوگ امام سوم شیعیان به نمایش گذاشته است. این گونه آیین ها، سبب تقویت هویت دینی و تداوم ارزشهایی شده است که اجتماع شیعی ایرانی بر اساس آن شکل گرفته و امروزه نیز چنین است.بنابراین تعزیه و شبیه خوانی در ایران و خصوصا سیستان تلفیقی از هنر ، اعتقاد و فرهنگ می باشد و مفهوم آن می تواند معنی حضور زنده تاریخی در عصر حاضر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of cultural symbols in religious mourning and traditional mourning of Sistan based on travelogues and written historical sources

نویسنده [English]

  • Shahrzad Shahryari
PhD student in Shiite history. Qom-Iran University of ADyan& Mazaheb.Qom.Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : نماد
  • فرهنگ
  • تعزیه
  • سیستان
  • آئین
دوره 10، شماره 1
اردیبهشت 1399
صفحه 55-79
  • تاریخ دریافت: 15 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1399