مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده

در میان سفیران فرهنگی ایران زمین در کشورهای همسایه و یا سایر کشورهایی که زبان فارسی در آنها جایگاه و یا موقعیتی شناخته شده دارد ، جناب استاد دکتر محمدکاظم کهدویی نام و آوازه ای بس بلند به خود اختصاص داده است. شرح حال این فرهیخته گرانقدر نشان می دهد، عرصه تکاپوهای علمی وی سرزمین های شرقی به ویژه شبه قاره هند بوده است. موفقیت های چشمگیر مشارالیه در نهادینه کردن زبان و ادب ایرانی در کشورهای محل ماموریت وی از یکسو، رویکرد مردمی و تبحر استاد در ایجاد هم گرایی فرهنگی میان دو ملت موجب شده است تا به بهانه صدمین سال تکاپوهای آکادمیک زبان فارسی در بنگلادش مصاحبه ای با وی درانداخته شود . اکنون افتخار داریم تا در این شماره مجله که به صدسالگی زبان فارسی در دانشگاه داکا اختصاص یافته است،مشروح گفت وگوی صمیمی و علمی با استاد را چاپ و نشر نماییم باشد بدین وسیله هم زحماتش را ارج نهیم و هم با گروه زبان فارسی و اتاق ایران شناسی در دانشگاه داکا به عنوان بزرگترین و پر مخاطب ترین دانشگاهی که دانشجویان زبان فارسی دارد آشنا شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interview with Homay Persian Literature in Bangladesh Dr. Mohammad Kazem Kahdoui Professor of Persian Language and Literature sent to Dhaka University

نویسنده [English]

  • Mohammad Kazem Kahdooi
Professor of the Department of Persian Language and Literature, Yazd University
چکیده [English]

Among the cultural ambassadors of Iran in neighboring countries or other countries in which the Persian language has a well-known position or position, Professor Dr. Mohammad Kazem Kahdavi has a very high name and reputation. The biography of this valuable intellectual shows that the field of his scientific endeavors was the eastern lands, especially the Indian subcontinent. Masharalieh's remarkable success in institutionalizing the Iranian language and literature in the countries of his mission, on the one hand, the popular approach and the master's mastery in creating cultural integration between the two nations have led to an interview with him on the occasion of the 100th anniversary of his academic endeavors in Bangladesh. To be thrown down.We are now proud to publish in this issue of the magazine, which is dedicated to the centenary of the Persian language at the University of Dhaka, the details of an intimate and scientific conversation with the professor. Get acquainted with Dhaka University as the largest and most popular university with Persian language students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dr. Mohammad Kazem Kahdooi
  • Persian Language and Literature
  • Bangladesh
  • Dhaka
  • Dhaka University