فرهنگ مذاکره و گفتگو در سیره رسول خدا (ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.30484/jii.2022.3039.1072

چکیده

سیره عملی رسول خدا(ص) و حیات فرهنگی ایشان مشحون از مجموعه‌ای از مذاکرها و گفتگوهای طرفینی است که همواره ابزاری کارآمد برای راهبرد تبلیغی و ترویج دین اسلام و نفوذ فرهنگی در سنت رسول خدا(ص) بوده است. صرف نظر از نحوه مذاکره و یا چگونگی انجام گفتگوهای فرهنگی و سیاسی، هدف این مقاله نقد و بررسی گونه‌های مذاکرات یا گفتگوهای مختلفی است که در الگوی سیاسی رسول‌خدا(ص) میان ایشان و دیگر نمایندگان سیاسی، فرمانروایان و بزرگان قبایل وجود داشته است. پژوهش به شیوه تاریخی با رویکردی توصیفی تحلیلی متکی به منابع اصیل تاریخی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که برحسب مذاکرات و گفتوهایی که پیامبر اسلام(ص) در این زمینه اتخاذ می‌نمودند، بهترین و سهل‌ترین صورت ممکن برای عبور از یک چالش و یا بحران برای سپاه اسلام به ارمغان می‌آمد که این عامل را می‌توان بزرگترین دستاورد مذاکرات پیامبر اکرم(ص) دانست.

کلید واژگان: مذاکره، مصالحه، حضرت پیامبر(ص)، قبایل، نماینده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The culture of negotiation and dialogue in the life of the Messenger of God

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Janahmadi 1
  • Furuzan Ahmadi 2
1 Department of History, Tarbiat Modares University
2 Master of Islamic History, Faculty of Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The practical life of the Messenger of God (PBUH) and her cultural life are full of a series of negotiations and dialogues that have always been an effective tool for propaganda and evangelistic strategy and cultural influence in the tradition of the Prophet.

The purpose of this article is to critique the various types of negotiations or conversations that have taken place in the political model of the Prophet (pbuh) between her and other political representatives, rulers and tribal elders.

The research has been done in a historical way with a descriptive-analytical approach based on original historical sources.

he results show that according to the insightful negotiations that the Holy Prophet of Islam had in this regard, the best and easiest possible way for the Islamic Revolutionary Guard Corps to overcome a challenge or crisis was this factor, which can be the greatest achievement of the Mubarak negotiations. That Imam knew.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiation
  • compromise
  • the Prophet . tribes
  • representatives
دوره 12، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 26-47
  • تاریخ دریافت: 15 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1400