مانتره درمانی رسمی کهن در میان زرتشتیان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تهران، ایران

10.30484/jii.2022.2961.1061

چکیده

در آموزه‌های دینی زرتشتیان، روان‌پزشکی با عنوان «مانتره‌درمانی» خوانده شده و چون روح و روان نسبت به جسم در الویتند و در ارتباط متقابل با یکدیگر، لذا درمان برخی از بیماری‌ها که بنا به دلیل نامشخص رخ می‌نمود، به شیوه‌ی مانتره‌درمانی صورت می‌گرفت. در میان زرتشتیان ایران نیز همین شیوه به نام «فروخته شدن» رایج بود که به مرور محو گردید. این روش متعلق به کودکان بیمار بود که در خانه و خانواده‌ی خویش بهبود نمی‌یافتند و تا پرتگاه مرگ پیش می‌رفتند. از این بابت، کودک را در قبال مبلغ ناچیزی می‌فروختند. تجربه‌ی زیستن در محیط و جَوّ متفاوت باعث تقویت قوای روحی و نتیجتاً ایجاد بهبودی در کودک می‌شد. سپری شدن هر مرحله نیز با نظارت طبیبان و حمایت موبدان همراه بود. هدفِ این تحقیق، مشخص نمودن جنبه‌های مؤثر و کاربردی پزشکی تلقینی بر روح و جسم می‌باشد. جامعه-ی آماری این پژوهش، شامل کهنسالان زرتشتیست که بیشتر آنها در کودکی به این شیوه از مرگ نجات یافته‌اند. علاوه بر آن، از مکتوبات و منابع کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.

یافته‌ها:

ارتباط روح و جسم کودکان به قدری مستحکم است که با ضعیف شدن ساختار روح، بیماریهای کشنده بر جسم کودکان عارض می‌شود. از این بابت، تحول در تجربه‌ی زیستی کودکان به تقویت قوای جسمی و مقابله با بیماری‌ها می-پردازد.

نتیجه‌گیری:

مراحل بهبودی در این رسم کهن شامل بخش‌های عملی و شفاهیست. استحمام (پوشانیدن جامه نو)، رنگرزی پارچه سفید به سبز و گسترانیدن «سفره سبزی» به بخش عملی؛ و خواندن ادعیه در هر مرحله به بخش شفاهی تعلق دارد. امروزه با شیوع گسترده‌ی بیماری کرونا و ابتلای کودکان، رسم «فروخته شدن» احیاء گردیده و تک‌فرزندان با ورود به خانه و خانواده جدید، تجربیات روحی و زیستی مثبتی را کسب می‌کنند و با مدیریت تنش‌های درونی خویش بر بیماری غلبه کرده و بهبود می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mantra therapy is an ancient ritual among Zoroastrians of Iran

نویسنده [English]

 • Azadeh Pashootanizadeh
Assistant Professor of Cultural Heritage and Tourism Research Institute Tehran.Iran
چکیده [English]

In Zoroastrianism, psychiatry is called "Manthra therapy" or " Healing with the Holy Word". In this regard, Zoroastrians believed that physics and metaphysics were interrelated. Of course, metaphysics was superior to physics, and if the disease came to the body of a person for no reason; the problem was sought in the anguish of his soul. This mental illness was cured by the "Manthra therapy" treatment. The use of this special treatment for Zoroastrian children was known as "To be sold" or "Fūrūxte šodan". This method was used when a child from the Zoroastrian community of Iran contracted a deadly disease in such a way that it was possible to die. Parents sold their children for very little money. The child was then transferred to a new home and lived with a new family. The experience of living in a different environment strengthened the metaphysical dimension of the child and then the body healed itself.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zoroastrians of Iran
 • Sick child
 • To be sold/ Fūrūxte &scaron
 • odan custom
 • New family
 • Treatment and recovery
دوره 12، شماره 1
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401