بررسی چگونگی آشنایی اروپائیان با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی از منظر تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز تحقیقات و آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در آنکارا و نماینده آموزشی بنیاد سعدی در ترکیه

2 دانشیار گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.30484/jii.2022.3076.1081

چکیده

ملتها در طول تاریخ به واسطۀ روشهای مختلفی با فرهنگ و زبان یکدیگر آشنا شده‌اند. این آشنایی بینا‌فرهنگی، گاه از طریق جنگ و به تعاقب آن تحمیل زبان و فرهنگ ملت غالب به مغلوب انجام شده؛ و گاه از راه تعاملات تجاری یا مذهبی اتفاق افتاده است، در واقع نیاز به فهم متقابل باعث گردیده، طرفین نسبت به آشنایی با زبان و فرهنگ هم‌دیگر اقدام کنند. در دنیای امروز که دیپلماسی سیاسی، ابزاری راهبردی برای ایجاد تعاملات مختلف بین ملت‌ها است، نقش دیپلماسی فرهنگی در ایجاد و تسهیل این روابط نیز بسیار مهم است. بی‌گمان یکی از راه‌های مهم ایجاد شاخصه‌های یک دیپلماسی فرهنگی قوی، آگاهی از همین تعاملات فرهنگی و تاریخی است، لذا در این تحقیق سعی شده تا ریشۀ پیوندهای فرهنگی بین ایران و اروپا را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار‌گیرد؛ تا معلوم گردد اروپائیان چگونه و از چه راه‌هایی با فرهنگ مردمان این دیار آشنا شده‌اند. برای دستیابی به این مفهوم از لحاظ تاریخی، ابتدا بنیا‌نهای آشنایی فرهنگی مردم ایران و اروپا در سه دورۀ زمانی تعریف گردید: دورۀ اول: از سال550 پ.م تا زمان ورود اسلام به ایران. دورۀ دوم: از قرن هفتم م تا اوایل قرن هفدهم و دورۀ سوم از قرن هفدهم م تا کنون. در ادامه علل و نحوۀ این آشنایی در هریک از این سه دوره مورد بررسی قرار گرفت. واضح است که این سه دورۀ تاریخی از لحاظ مدت، حجم تبادلات فرهنگی و همچنین نوع گزارهای ردّ و بدل شده بین طرفین، کاملا با یکدیگر متفاوت‌ هستند. بنابراین ابتدا دلایل و نحوۀ ایجاد این تعاملات در هر دوره بررسی گردید و در پایان، نتایج این آشنایی فرهنگی از منظر تاریخی عنوان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey on how Europeans became acquainted with Iranian culture and the Persian language from a historical perspective

نویسندگان [English]

 • SeyedAbbas Naji Hosseindoust 1
 • Rezamorad Sahraee 2
1 Director of the Persian Language Research and Training Center of the Cultural Counseling of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Ankara and the educational representative of the Saadi Foundation in Turkey
2 Associate Professor, Department of Linguistics, Faculty of Literature, Allameh Tabatabaei University, Tehran
چکیده [English]

Throughout history, nations differently got acquainted with each other's culture and language. This intercultural acquaintance sometimes happened through war and the subsequent imposition of the language and culture of the dominant nation on the defeated; sometimes it occurred through business or religious interactions. Actually, the need for mutual understanding has caused the parties to get acquainted with each other's language and culture. In today's world, where political diplomacy is a strategic tool to create various interactions among nations, the role of cultural diplomacy in creating and facilitating these relations is also of highest significancy. Undoubtedly, one important method to create the characteristics of a strong cultural diplomacy is to know these cultural historical interactions; the present study historically examined the roots of cultural ties between Iran and Europe to find out how and in what ways Europeans got acquainted with Iranian culture; to this end, the foundations of the cultural acquaintance of Iranians and Europeans were historically defined in three periods: first, from 550 AD until the presence of Islam in Iran. Second, from the seventh century AD to early seventeenth century. Third, from seventeenth century to the present. The causes and manners of this acquaintance were studied in the mentioned periods accordingly. These three historical periods are definitely unlike in terms of duration, extent of cultural exchanges, and type of exchanged statements. Therefore, firstly the reasons and methods of creating interactions were examined in each period, then the results of this cultural acquaintance were presented from a historical perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture
 • Iran
 • Europe
 • Acquaintance
 • Persian
دوره 12، شماره 2
شهریور 1401
صفحه 67-88
 • تاریخ دریافت: 25 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401