نمایه نویسندگان

ا

 • احمدوند، عباس تغییر روش نام‌گذاری فرزندان نزد حاکمان ایرانی سده سوم تا پنجم قمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • اسدپور، حمید مکتب تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگاران بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • اعظم لطفی، فرزانه واکاوی ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در هند دوره اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-21]
 • اعظم لطفی، فرزانه تحلیل فرهنگ ایرانی در ساختار فرهنگ‌نویسی شبه قارۀ هند [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 5-22]
 • افرافر، مرضیه جستاری بر موقوفات طبی زنان واقف تهران در دوره پهلوی اول [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 65-83]
 • امام، سید جلال متن فارسی عرفانی تابلوهای هشت گانه مسجد قدیم دهستان «نَه جیا یینگ» در جنوب چین [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی میبدی، سیدمنصور سیر تحول نساجی دردوره پهلوی اول ودوم باتأکید برنقش یزد [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • باقری خرّمدشتی، ناهید طرح یک ایده: راستی آزمایی دست‌خط مؤلفان نسخه‌های خطی فارسی و عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-94]
 • بالایی، ظریفه ارزش‌های ادبی تاریخی و مردم‌شناسی نوادرالحکایات [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 41-56]
 • برزوئیان، مرضیه بازشناخت جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه و تداوم آیین‌های سوگواری‌ اسلامی در ایران (دوره تاریخی آل بویه تا مغول) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی، اعظم عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-87]
 • بهنیافر، احمدرضا ایرانیان در هند: تأثیر کارگزاران ایرانی در گسترش فرهنگ اسلامی ـ شیعی دردولت اوده [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 23-42]
 • بهنیافر، احمدرضا واکاوی تأثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی بر فلسفه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهنیافر، احمدرضا منصب داران ایرانی و شکوفایی دانش پزشکی در دولت گورکانیان [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پشوتنی زاده، آزاده ویژگی‌های زنانه داستان‌های جادویی بانوان زرتشتی در قیاس با نمونه‌های فارسی (نمونه موردی: آش اوماچو) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرمردشتربان، جمال اقتصاد جوامع مسلمان در عصر ایلخانان: مطالعه موردی ارّان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 31-53]

ت

 • تقدس نژاد، زهرا ساسانی گرایی در نقوش منسوجات آل بویه با تکیه بر سه قطعه پارچه مضبوط در موزه کلیولند [دوره 11، شماره 2، 1400]

ج

چ

ح

 • حسینی، سیدآیت ملاحظاتی رهیافتی در ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان ژاپنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری نژاد، سعیده از قند تا دق مصری در آیینۀ شعر فارسی: بازتاب روابط تجاری ایران و مصر در ادبیات فارسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 21-40]

خ

 • خاشی، رحیمه کاربرد نسب و تأثیر آن در چالش‌های دو قرن نخست جهان اسلام [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 55-74]
 • خاکی، محمدرضا بازشناخت جنبه‌های اجتماعی و سیاسی توسعه و تداوم آیین‌های سوگواری‌ اسلامی در ایران (دوره تاریخی آل بویه تا مغول) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانی پور، سمیه پیدایی و کاربست دانش ایرانشناسی نزد غربیان و ایرانیان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 43-65]

د

 • داودی رکن آبادی، ابوالفضل ساسانی گرایی در نقوش منسوجات آل بویه با تکیه بر سه قطعه پارچه مضبوط در موزه کلیولند [دوره 11، شماره 2، 1400]
 • دشتی، رضا تأثیر مسلمانان سده دوم تا هشتم هجری در تحولات تجاری خلیج فارس بر پایه متون تاریخی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 23-42]
 • دشتی، رضا قرمطیان و مسئله برکندن «حجر الاسود» در منابع تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 67-85]

ذ

ر

 • رنجبران، داود واکاوی نفوذ گفتمان یهودی درمراجع علمی اسلام‌شناسی؛ مطالعه موردی دایرة المعارف اسلام چاپ لیدن هلند [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 5-30]

س

 • ساداتی نژاد، مهدی سیره نگاری مستشرقان مسلمان معاصر: بررسی و تحلیل رویکرد هشام جعیط به سیره رسول خدا(ص) [دوره 11، شماره 2، 1400]
 • سپیدنامه، حسین کاروانسراهای ساسانی- اسلامی جنوب ایران(مطالعه موردی کاروانسرای محمدآباد کهگیلویه) [دوره 11، شماره 2، 1400]
 • سرکار، ابوالکلام محمد مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-26]
 • سرکار، ابوالکلام محمد مرور صد سال آموزش زبان فارس در دامن پرفسور کُلثوم ابوالبَشَر مادر زبان فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • سلمانی عبیات، محمد رضا بازتاب تفکرات شیعی سلاطین صفوی با استناد به نامه های آنان به سلاطین عثمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلمانی گواری، ابوالفضل اقتصاد جوامع مسلمان در عصر ایلخانان: مطالعه موردی ارّان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 31-53]
 • سلیمی باهر، حسن تغییر روش نام‌گذاری فرزندان نزد حاکمان ایرانی سده سوم تا پنجم قمری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 43-64]
 • سولقانی، علی متدولوژی ساخت آرامگاه کوروش کبیر هخامنشی در چرخه حیات مدیریت پروژه [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]

ش

 • شریف زاده، محمد رضا ساسانی گرایی در نقوش منسوجات آل بویه با تکیه بر سه قطعه پارچه مضبوط در موزه کلیولند [دوره 11، شماره 2، 1400]
 • شهریاری، شهرزاد بازنمایی نمادها ونمودهای فرهنگی درعزاداری های آئینی و تعزیه های سنتی سیستان بر اساس سفرنامه ها و منابع مکتوب تاریخی و ادبی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابری نژاد، ابراهیم نقش سازمان پرورش افکار در تغییرات گسترده فرهنگی فرادستان حکومتی در دوره رضاشاه پهلوی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 65-82]
 • صالحی، کورش کاربرد نسب و تأثیر آن در چالش‌های دو قرن نخست جهان اسلام [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 55-74]
 • صالحی کاخکی، احمد کاروانسراهای ساسانی- اسلامی جنوب ایران(مطالعه موردی کاروانسرای محمدآباد کهگیلویه) [دوره 11، شماره 2، 1400]

ع

 • عارف بالله، ابو موسی محمد تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]
 • عباسی، سمیه خاطره‌نویسی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری ایرانی دوره قاجاریه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 75-96]
 • عبدی خجسته، لیلا نسخه خطّیِ فارسی «گنج رشیدی» در خانقاه رشیدیه جون‌پورِ هندوستان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 109-128]
 • عطارزاده، عبدالکریم مطالعۀ تطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه‌های دورۀ صفوی (دیدار زال و رودابه) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 84-124]

غ

 • غافلی، زهرا بازتاب تفکرات شیعی سلاطین صفوی با استناد به نامه های آنان به سلاطین عثمانی [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فتحی، کوروش بازتاب مواجهه شرع و یاسا در حقوق زمینداری ایران در مطالعات شرق شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخرایی، سیده سوسن بازتاب تفکرات شیعی سلاطین صفوی با استناد به نامه های آنان به سلاطین عثمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فصیحی، سیمین خاطره‌نویسی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری ایرانی دوره قاجاریه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 75-96]

ک

 • کرانی، زهرا نشانه‌شناسی تصاویر سفرنامه‌های شرق‌شناسان: خوانشی پسااستعماری(مطالعه موردی کرمانشاه) [دوره 11، شماره 2، 1400]
 • کریمیان، نادر رساله جمالیه» مولانا یعقوب چرخی (م 851 ق [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 87-97]
 • کریمیان، نادر متدولوژی ساخت آرامگاه کوروش کبیر هخامنشی در چرخه حیات مدیریت پروژه [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • کهدویی، محمد کاظم مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]

ل

 • لیو، یینگ‌جون بازتاب مسیرهای تجارت باستان در کوش‌نامه [دوره 11، شماره 2، 1400]

م

 • محسنی، شهباز نامۀ قاضی کوثر از علمای اهل سنت به میرزا حسن آشتیانی در تأیید تحریم تنباکو در عهد قاجار [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 57-64]
 • محمدی، حسین بازکاوی تأثیر حمدالله مستوفی در حفظ و تعمیق فرهنگ و هویت ایرانی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 97-118]
 • مرادی، حیات منزلت مذهبی و علمی نخبگان ایرانی در خلافت فاطمیان مصر [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 119-137]
 • ملک زاده، الهام جستاری بر موقوفات طبی زنان واقف تهران در دوره پهلوی اول [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 65-83]
 • منهاجی، مجید سیره نگاری مستشرقان مسلمان معاصر: بررسی و تحلیل رویکرد هشام جعیط به سیره رسول خدا(ص) [دوره 11، شماره 2، 1400]

ن

 • ندوی، محمد ارشاد عالَم نسخه خطّیِ فارسی «گنج رشیدی» در خانقاه رشیدیه جون‌پورِ هندوستان [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 109-128]
 • نصیری، بهاره بازخوانی تحولات علمی و فرهنگی اصفهان در دوره افشاریه و زندیه در منابع تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 101-120]

ه

 • هاشمی، مهدیه مطالعۀ تطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه‌های دورۀ صفوی (دیدار زال و رودابه) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 84-124]
login