نمایه نویسندگان

ا

 • الرشید، محمد ممیت تکاپوهای فرهنگی سینما و سریال‌های ایرانی در بنگلادش [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 106-127]
 • امام، سید جلال متن فارسی عرفانی تابلوهای هشت گانه مسجد قدیم دهستان «نَه جیا یینگ» در جنوب چین [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-35]

ب

 • باقری خرّمدشتی، ناهید طرح یک ایده: راستی آزمایی دست‌خط مؤلفان نسخه‌های خطی فارسی و عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 89-94]
 • بهرامی، اعظم عنوان: بازکاشت* مسیحیت در سرزمین جدید: هویت دینی مسیحیان مستعرب در اندلس قرن12م/6ق [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 73-87]
 • بهنیافر، احمدرضا واکاوی تأثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی بر فلسفه اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 36-63]

ح

 • حاجی زاده، یدالله واکاوی تأثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی بر فلسفه اسلامی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 36-63]

ر

س

 • سرکار، ابوالکلام محمد مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 9-26]
 • سرکار، ابوالکلام محمد مرور صد سال آموزش زبان فارس در دامن پرفسور کُلثوم ابوالبَشَر مادر زبان فارسی در دانشگاه داکا بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 49-72]

ص

 • صادقی، یونس کاوشی انتقادی در آثار ویلم فلور ایرانشناس هلندی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 74-94]

ع

 • عارف بالله، ابو موسی محمد تلاش های بنیاد ابوریحان در احیای تمدن اسلامی در بنگلادش مصاحبه با دکتر عارف بالله رئیس و موسس بنیاد ابوریحان در بنگلادش [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-35]

ک

 • کهدویی، محمد کاظم مصاحبه با همای ادب فارسی در بنگلادش دکتر محمد کاظم کهدوئی استاد زبان و ادبیات فارسی اعزامی به دانشگاه داکا [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-47]

م

 • ملازئی، یاسر ایران‌شناسی در ژاپن: بررسی آثار و پژوهش‌های ماساشی هانه‌دا در باب تاریخ ایران عصر صفوی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 95-105]
login