درباره نشریه

این فصلنامه تحت عنوان مجله نامه ایران و اسلام با  کسب مجوز 18666 از وزارت ارشاد راه اندازی و نخستین شماره آن در تابستان سال 1390  با موضوع  ایران شناسی  و اسلام شناسی به چاپ رسید. مطابق مصوبه شورای پژوهش کتابخانه ملی در تیرماه 1399 مقرر شد تا این فصلنامه با عنوان جدید مجله بین المللی مطالعات ایرانی- اسلامی و تحت پوشش کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات فناوری به منظور کسب حداکثری مخاطبان به کار خود ادامه دهد.علاوه براین این مجله با همکاری انحمن ایران شناسی فعالیت خواهد داشت.