اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا امیر خانی

تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nlai.ir/
gamirkhaniyahoo.com

سردبیر

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام دانشیار عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

janahmad2004yahoo.com

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی آذر شب

زبان و ادبیات عربی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/azarshab
azarshabut.ac.ir

دکتر غلامرضا امیر خانی

تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

www.nlai.ir/introduction-researchers
amirkhaninlia.ir

دکترغلامحسین زرگری نژاد

تاریخ ایران اسلامی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران-ایران

zargari53gmail.com

دکتر حسن ذوالفقاری

استاد زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/zolfagari
zolfagari_hasanyahoo.com

دکتر زهره زرشناس

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی تهران ایران

www.zarshenas.com/fa/
zzarshenasgmail.com

دکتر رضا رضا زاده لنگرودی

تاریخ ایران اسلامی استاد و عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام

fa.wikipedia.org
rezazadehgmail.com

دکتر فریبرز خسروی

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار و عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران

www.nlai.ir/introduction-researchers
khosraviyahoo.com

دکتر نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار و عضو پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی -تهران- ایران

www.nlai.ir/documents
narges_neshatyahoo.com

دکتر خلیل پروینی

استاد تمام زبان و ادبیات عرب عضو هیت علمی گروه ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس

parviniyahoo.com

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ اسلام دانشیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

f.janahmadimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ولید العریض (اردن هاشمی)

تاریخ اسلام استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یرموک اردن هاشمی

faculty.yu.edu.jo/waleed_j/SitePages/Home.aspx
waleed_jyu.edu.jo
0096227211111

دکتر ساره البربوشی (فرانسه)

Oriental lanArabic langue andguages دانشکده زبانهای دانشگاه تولوز

sarra.barbouchiuniv-tlse2.fr

دکتر سامی جوده الزیدی ( عراق )

تاریخ اسلام گروه تاریخ ,و باستان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ذی قار عراق

samiutq.edu.iq

دکتر رفعت حسین(مصر)

زبان و ادبیات فارسی و زبان های شرقی استاد عضو هیات علمی دانشکده زبانهای دانشگاه قنات سوئز

hrefaat574gmail.com

دکترخالد احمد سنداوی(فلسطین)

تاریخ دراسات اسلامی و ادب العربی عضو هیات علمی دانشگاه حیفا، دانشکده قاسمی و دانشکده عربی - دانشگاه القاسمی - فلسطین

sendawikhotmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر نادر کریمیان سردشتی

زبان و ادبیات فارسی و باستان شناسی عضو هیات علمی میراث فرهنگی .تهران .ایران

nk_sardashtiyahoo.com

دکتر حبیب الله عظیمی

فقه و حقوق- عضو پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی -تهران- ایران

www.nlai.ir/documents/
habibazimiyahoo.com

دکتر علی محمد طرفداری

تاریخ ایران اسلامی استادیار و عضو هیات علمی پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی- تهران - ایران

tarafdaryyahoo.com

دکتر فرزانه اعظم لطفی

مطالعات هند و زبان و ادبیات و فرهنگ اردو استادیار گروه زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران- ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/f.azamlotfi/
f.azamlotfigmail.com