موضوعات = ایرانشناسی
بررسی و مطالعه انتقادی ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان روسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1401

10.30484/jii.2023.3350.1101

جان‌اله کریمی مطهر؛ زینب صادقی سهل‌آباد


ایران‌شناختی

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.30484/jii.2022.3029

محمد حسین رامشت؛ عترت محمدیان


واکاوی بسترهای تاریخی آشنایی اروپائیان با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 107-132

10.30484/jii.2022.3076.1081

سید عباس ناجی حسین دوست؛ رضا مراد صحرایی


رویکرد محمدعلی جمالزاده به مطالعات ایرانشناسی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 133-153

10.30484/jii.2022.3214.1084

مرتضی نورائی؛ اکرم شاسنائی