وضعیت اقتصادی بغداد در قرن هفتم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و دبیر تاریخ آموزش و پرورش

2 استاد و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

10.30484/jii.2022.2953.1057

چکیده

بغداد یا مدینه السلام کلان شهری اسلامی است که در تمامی عصر خلافت عباسیان ( 145-656 ه.ق ) توانست به عنوان پایتخت سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام جایگاه خود را همواره حفظ نماید. مسئله پژوهش حاضر بررسی وضعیت اقتصادی بغداد در قرن هفتم هجری است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اوضاع خلفای عباسی در قرن هفتم هجری نشأت گرفته از شرایطی بود که آنان در زمانی که با امیران بویهی مواجه شدند از قدرت مطلقشان کاسته شد و تابع امیران بویهی شدند هرچند در این برهه ، بغداد با شکوفایی هایی همراه بود و درپی آن سلاطین سلجوقی ، پادشاهان خوارزمشاهی و اسماعیلیان به وخیم تر نمودن اوضاع افزودند . با بحرانی شدن شرایط سیاسی ، خلفای عباسی از نظر اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و در زمینه های کشاورزی ، تجارت و صنعت آنان با رکود همراه شدند. با حملات مغولان عظمت و جایگاه آنان از بین رفت که بر پیکره شان لطمات سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی وارد آورد . پس از کشتار وسیع در این شهر ، حاکمیت ایلخانی استقرار یافت و به دستور هلاکوخان ، عطاملک جوینی و برادرزاده اش به مدت بیست و چهار سال بر شهر بغداد حکمرانی نمودند که در رشد این شهر تاثیرگذار بودند و در کنار آنها غازان خان ، فرمانروای مغولی هم در احیای مجدد مجد و شکوه بغداد بی تاثیر نبود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The economic situation of Baghdad in the seventh century

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shamsi ezhiyeh 1
  • Fatemeh Janahmadi 2
1 Master's degree in history from Tarbiat Modares University and teacher of history of education
2 Professor and faculty member of the Department of History, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Baghdad or Medina al-Salam is an Islamic metropolis that was able to maintain its position as the political, cultural and economic capital of the Islamic world throughout the era of the Abbasid Caliphate (132-656 AH).

The aim of the present study is to examine the economic situation of Baghdad in the seventh century AH.The results of the research indicate that the situation of the Abbasid caliphs in the seventh century AH originated from the situation that when they faced the Buwayhi emirs, their absolute power was reduced and they became subject to the Buwayhi emirs, although at this time, Baghdad was flourishing. Subsequently, the Seljuk sultans, the Khwarezmshahi kings, and the Ismailis made matters worse.As the political situation became critical, the Abbasid caliphs were also economically affected and their agriculture, trade, and industry stagnated.After a great massacre in this city, the patriarchal rule was established and by the order of Holakokhan, Atamalek Jovini and his nephew ruled the city of Baghdad for twenty-four years, which influenced the development of this city and along with them Ghazan Khan, the Mongol ruler. It was not ineffective in reviving the glory of Baghdad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baghdad
  • Abbasids
  • Economic situation
  • Seventh century
  • Mongols