تماس با ما

لطفا به آدرس ایمیل مجله و یا آدرس ایمیل سردبیر در صورت نیاز مکاتبه نمایید. janahmad2004@yahoo.com 

آدرس دفتر مرکزی

تهران، تهران، کد پستی : 1537614111،  شماره ثابت : 021 /90 -81623389         نمابر : 81623390

نشانی :    بزرگراه حقانی-غرب به شرق-بعد از ایستگاه مترو -بلوار کتابخانه ملی


CAPTCHA Image
login