ساسانی گرایی در نقوش منسوجات آل بویه با تکیه بر سه قطعه پارچه مضبوط در موزه کلیولند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند پژوهشکده هنرهای سنتی

2 گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 گروه فلسفه دانشگاه آزاد تهران مرکز

10.30484/jii.2021.2853.1045

چکیده

دوران آل بویه را بی‎گمان باید دورۀ احیای فرهنگ و تمدن ایران باستان دانست. منسوجات این دوره به علت فقدان پژوهش کافی عموماً ناشناخته مانده و گاه به ویژه ادوار دیگر نسبت داده شده‎اند. یکی از ویژگی‌های مهم و بارز هنر این عصر، انتقال مواریث هنری ایران باستان، علی‌الخصوص ساسانیان، به هنر اسلامی محسوب می‌شود.

در این مقاله به واکاوی تطبیقی ـ تحلیلی گفت و گو نقوش منسوجات آل بویه با نقوش ساسانی به روش مقایسه الگویی فرم و ساختار پرداخته است.

هدف این مقاله تحلیل ژانر گونه کنش‏های ارتباطی نقوش سه قطعه پارچه مضبوط در موزه کلیولند از دوره آل بویه با دوره قبل از آن است.

نتایج حاصله مشخص می‌کند بخش مهمی از آن چه که معمولاً صنعت عصر اسلام یا هنر اسلامی نامیده می‌شود در بسیاری موارد ریشه در هنر ایران باستان دارد. پارچه بافی اوایل دوران اسلامی از این قاعده جدا نبود. در عصر آل بویه بافت پارچه‎های ابریشمی نفیس رونق داشت. از آنجا که پارچه بافی اعراب بسیار ساده و اغلب فاقد نقش بود بعد از اسلام عناصر تصویری هنر و نساجی ساسانی در منسوجات تداوم یافت به گونه‎ای که می‎توان نقوش منسوجات آل بویه را بازتابی از هنر دوره ساسانی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sassanid Orientation in Al-e- Buya Textile Motifs with Based on Three Pieces of Fabric Attached to the Cleveland Museum

نویسندگان [English]

  • zahra Taghadosnejad 1
  • Abolfazl Davodiroknabadi 2
  • Mohammad Reza sharifzadeh 3
1 Research expert of the Institute of Traditional Arts
2 Design & clothing department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Art Philosophy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The Al-e- Buya era should undoubtedly be considered as the period of reviving the culture and civilization of ancient Iran. The textiles of this period have remained generally unknown due to lack of sufficient research and have sometimes been attributed to other periods in particular. One of the important and prominent features of the art of this era is the transfer of the artistic heritage of ancient Iran, especially the Sassanids, to Islamic art.

In this article, a comparative-analytical analysis of the dialogue between Al-e- Buya textile designs and Sassanid designs has been done by comparing the pattern of form and structure.

The purpose of this article is analysis of Species genre of communicative actions of the motifs of the three pieces of textiles in the Cleveland Museum are from the period of Al-e- Buya is the same as the period before it.

The results show that an important part of what is commonly called the industry of the Islamic era or Islamic art is in many cases rooted in the art of ancient Iran. Textile weaving in the early Islamic era was no exception to this rule. In the time of Al-e- Buya, the weaving of exquisite silk fabrics flourished. Since Arab weaving was very simple and often had no pattern, after Islam, the visual elements of Sassanid art and textiles continued in textiles, so that the textures of Al-e- Buya textiles can be considered a reflection of the art of the Sassanid period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Sassanid motifs"؛ Al-e- Buya"؛ motifs"؛
  • "؛ fabric"