طرح یک ایده: راستی آزمایی دست‌خط مؤلفان نسخه‌های خطی فارسی و عربی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

10.30484/jii.2019.2683

چکیده

مؤلفان، در گذشته آثارشان را یا به دست خود یا به­وسیله کاتبی دیگر نگارش و املاء می­کردند. نگارش اثر نیز گاهی در حضور مؤلف و گاهی در غیاب او صورت می­گرفت که در صورت غیبت، در زمانی دیگر جهت تایید، به او ارائه می­شد؛ به اضافه این نکته که برخی آثار نیز بعد از مرگ مؤلف، نگاشته می­شدند. اینگونه تفاوت نگارش­ها، از مهم­ترین معیارهای ارزیابی نُسخ توسط فهرست­نگاران به شمار می­رود. برخی فهرست­نگاران، در اِسناد دقیق دست­­خط نسخه، دچار ابهام شده و بدون مستندات کافی، آن را به اسم همان کاتبِ اثر نسبت می‌دهند، همچنین ممکن است به­دلیل خط‌خوردگی‌های ناشی از عدم دقت کاتب، نسخه موجود را با نمونه­ی اولیه و مسودّه مؤلف، یکی اِنگارد؛ بدون آنکه به دیگر عوامل، هم‌چون جنس کاغذ، سبک خطاطی در شناخت دست­خط دقت کنند. از این­رو، ضروری است، با بررسی تاریخ نگارش اثر و نیز در صورت امکان، مقایسه­ با نمونه­های دیگری از دست­خط مؤلف، درستی انتساب آن را با سنجش بیشتری ارزیابی کنند. بدین­ منظور، طرح پژوهشی حاضر درصدد گردآوری اطلسی از دست­خط مؤلفان است، تا فهرست­نویسان نسخه­های خطی از آن به عنوان مرجع شناسایی مهم در جهت راستی­آزمایی دست­خط مستند از غیرمستند استفاده کنند، همچنین اگر پژوهشگری برای احیای نسخه­ی خطی و چاپ کتاب، با متون متعدد و متفاوت از همدیگر مواجه و در صدد یافتن نسخه اصلی با دست­خط مؤلف، یا حتی نسخه­ی صحیح­تر باشد، با ارجاع و استناد به اطلس مذکور، به این مهم دست پیداکند؛ علاوه بر این، اطلس مذکور می­تواند به عنوان راهنما، در خرید نسخه‌های خطی اصلی و جعلی، مورد استفاده قرار بگیرد

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Idea: Verifying the Manuscripts of the Authors of Persian and Arabic Manuscripts Available at the National Archives and Library

نویسنده [English]

  • Nahid Bagheri Khorramdashti
Faculty member of the Documents and Library Organization of the Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

In the past, writers wrote their works either by themselves or by another scribe. The writing of the work was sometimes done in the presence of the author and sometimes in his absence. It was given to him for approval. Some works were also written after the author's death. The existence of divergence of manuscripts is one of the most important criteria for the evaluation of manuscripts by cataloguers. Some cataloguers, in a careful examination of the existing manuscript, are confused and, without sufficient documentation, attribute it to the name of the author of the work. And get one. Without paying attention to other factors, such as the type of paper, the style of calligraphy in recognizing handwriting.Therefore, it is necessary to evaluate the accuracy of its attribution by examining the date of writing of the work and, if possible, comparing it with other examples of the author's handwriting. To this end, the present research project seeks to collect an atlas of authors' manuscripts, so that manuscript cataloguers can use it as an important identification reference for verifying documentary manuscripts from undocumented manuscripts. Facing each other differently and trying to find the original version with the author's signature, or even a more correct version, by referring to and quoting the said atlas, achieve this important; In addition, the atlas can be used as a guide in buying genuine and counterfeit manuscripts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verification of the handwriting of the authors of Persian and Arabic manuscripts