نشانه‌شناسی تصاویر سفرنامه‌های شرق‌شناسان: خوانشی پسااستعماری(مطالعه موردی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

10.30484/jii.2021.2965.1062

چکیده

چکیده

با آغاز شرق‌شناسی در اروپا، شاهد حضور پررنگ سیاحان و سفرنامه‌نویسان غربی به ایران در دوره‌ی قاجاریه هستیم. این مستشرقان علاوه بر شناخت شرق سعی در نشان دادن تمایز آن باغرب داشتند. به عبارتی هدف از بازنمایی شرق، بیش از آن‌که شناسایی شرق باشد، ساختن و پرداختن یک دیگری برای غرب بود. در این آثار عکس‌هایی نیز وجود دارند که در این مقاله برآنیم که با استفاده رویکرد پسااستعماری و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف نشانه‌شناسیِ عکس روشن کنیم، عکس‌ها و تصاویری که در کتاب‌های شرق‌شناسی در خصوص کردها و به ویژه از منطقه کرمانشاه موجود است، در تداوم قضاوت‌های شرق‌شناسان از شرق و کردها بوده و شامل عناصری از قبیل خشونت‌طلبی، ناهمزمان‌سازی، عجیب‌نمایی، رکود و ایستایی و منفی‌سازی است. بنابراین سوال اصلی مقاله این است که عکس‌های کتابهای شرق‌شناسان تا چه میزان با نوشته‌ها و ادعاهایشان همخوانی دارد؟ و نهایتا به این تحلیل می‌رسیم که در تصاویر نیز این الگوی منفی متجسد می‌گردد و رویکردی تحقیرآمیز دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of Images of Orientalists' Travelogues: A Postcolonial Reading (Case Study of Kermanshah)

نویسنده [English]

  • Zahra Korani
department of political science,Payame Noor University
چکیده [English]

With the beginning of Oriental studies in Europe, we are witnessing the presence of a large number of Western tourists and travel writers to Iran during the Qajar period. In addition to knowing the East, these Orientalists tried to show its distinction from the West. In other words, the purpose of representing the East was more to build and address the West than to identify the East. There are also photographs in these works, which in this article we intend to clarify by using the postcolonial approach and using various tools of photo semiotics. It includes the East and the Kurds and includes elements such as violence, asynchrony, strangeness, stagnation and negativity. So the main question of the article is to what extent do the photographs in the books of Orientalists correspond to their writings and claims? Finally, we come to the analysis that this negative pattern is also embodied in the images and has a humiliating approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travelogue
  • Semiotics
  • Photography
  • Orientalism
  • Postcolonial
  • Kurdish