حمام ایرانی کیدیچی در جزیره زنگبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

10.30484/jii.2022.3002.1069

چکیده

یکی از ویژگی های ایران بزرگ از دیرباز تاکنون سیطره عظیم فرهنگی این کشور بر کشورهای اطراف و حتی کشورهای دوردستی است که از گذشته های دور تاکنون در قلمرو نفوذ ایران قرار داشته و دارند . این گستره فرهنگی تمدنی سبب تاثیرگذاری فرهنگ و تمدن سیال ایران بر بخش وسیعی از جهان از قدیم الایام و پابرجایی دستاوردهای آن تاکنون گردیده است . یکی از این شاخصه های قدرتمند میراث ملموس فرهنگی ایران است که علاوه بر کشورهای همسایه مناطق دوردستی نظیر شرق آفریقا را نیز تحت پوشش خود قرار داده است .

در این مقاله سعی شده است با تکیه بر اطلاعات موجود و مطالعات میدانی ؛ حمام تاریخی کیدیچی در قالب موضوع اصلی مورد بررسی قرار گیرد . علاوه بر آن نویسنده تلاش کرده است سئوال مطروحه مبتنی بر آن که هدف از ساخت این ابنیه چه بوده است را بطور مستدل پاسخ دهد. روش تحقیق این مقاله کتابخانه‌ای مبتنی بر منطق توصیف و تحلیل است و نویسنده تلاش کرده با وجود کمبود شدید منابع ؛ اطلاعات دست اولی در خصوص این اثر تاریخی ارائه نماید. در ارتباط با پیشینه این بحث قابل ذکر است تاکنون هیچ تحقیق مستقلی در مورد این حمام ایرانی صورت نگرفته از این روی پژوهش گر تلاش نموده تصویری جامع از این بنای ایرانی را ترسیم نماید . هرچند نویسنده ادعایی در مورد نوآوری این مقاله ندارد ولی می توان گفت بررسی بنایی ایرانی در کشور تانزانیا که در محافل علمی داخلی کاملا مهجور مانده پارادایم نوآورگونه این مقاله محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kidichi Iranian Bath

نویسنده [English]

  • Amirbahram Arabahmadi
Academic Staff.University of Tehran
چکیده [English]

One of the impressive features of the great Iran has long been its enormous cultural dominance over the surrounding countries and even the remote countries that have been and are in Iran's sphere of influence since ancient times. This cultural extension of the civilization has influenced the Iranian culture and civilization to a large part of the world from its ancient times and its achievements. One of these is the powerful cultural heritage of Iran, which has besides neighboring countries in remote areas such as East Africa.

In this paper, the Kidichi Historical Bath has been studied in the context of the main subject, based on existing information and field studies. In addition, the author has tried to reasonably answer the question based on what the purpose of the construction of this building was. The research methodology is a description-based logic library, and the author attempted to provide the first-hand information on this monument in spite of the lack of resources. In connection with the background of this discussion it is worth noting that so far no independent research has been conducted on this Iranian bath. Therefore, the researcher tried to draw a comprehensive picture of this Iranian building. Although the author does not claim to be the innovator of this article, it can be said that a survey on a certain Iranian historical Building in Tanzania, which is completely obscure in domestic scientific circles, is an innovative paradigm for this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bath
  • Zanzibar
  • Iranian culture
  • historical monuments
دوره 12، شماره 1
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401