متن فارسی عرفانی تابلوهای هشت گانه مسجد قدیم دهستان «نَه جیا یینگ» در جنوب چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مطالعات بین الملل شهر شیان - کشور چین- مدرس

10.30484/jii.2021.2944.1053

چکیده

در مسجد قدیم روستای «نَه جیا یینگ » در جنوب کشور چین، هشت تابلو بزرگ قاب شده آویخته به دیوار، متنی فارسی تقریبا هفت هزار کلمه ای با محتوای عرفانی و صوفی در خود دارند. پس از پژوهش در منابع روشن شد که پاره هایی از متون عرفانی و صوفیانه از کتاب های عرفانی گزینش شده و در کنار هم چیده شده و در نهایت رساله ای پدید آمده است. تابلو به خط شکسته نستعلیق است و چنین می نماید که نویسنده آن مسلمان چینی و یا دست کم یک غیر فارسی زبان بوده است. در نوشتار پیش روی متن هشت تابلو را می خوانیم. زمان گردآوری این مجموعه عرفانی و نیز زمان خوشنویسی آن در تابلو ها مشخص نیست اما به نظر می رسد اواخر سده نوزدهم یا نیمه نخست سده بیستم نوشته، آماده و بر دیوار مسجد آویخته شده است.
واژگان کلیدی: اسلام در چین، تصوف، رساله عرفانی، یون نَن، جهریه، اسلام ایرانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Persian text of the old mosque of Na Jia Ying village in southern China

نویسنده [English]

  • SEYED JALAL EMAM
China- xian international studies university

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam in china
  • tasavvof
  • Yunnan
  • Mysticism