نسخه خطّیِ فارسی «گنج رشیدی» در خانقاه رشیدیه جون‌پورِ هندوستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و دانشجوی دکتری زبان اردو

2 عضو هیات علمی دانشگاه همدرد، دهلی

چکیده

خانقاه رشیدیه جون‌پور هندوستان، کتاب‌خانه‌ای نفیس از نسخه‌هایِ خطّی فارسی، عربی و اردو دارد که آثار فارسی بنیادگذارِ خانقاه، شیخ محمد رشید (۱۰۰۰-۱۰۸۳ ق) بخشی از آنهاست. نسخه خطّی گنج رشیدی، تألیفات، ملفوظات، مکتوبات و اشعاری غلام محمد نصرت (۱۰۴۰-۱۰۹۰ ق) را در بردارد که از مریدانِ خاصِ وی بود. کسانی مجالسِ او را به مجالسِ مولانا جلال‌الدین محمد بلخی تشبیه ‌کرده‌اند. گنج رشیدی اصول و قواعد عقاید دین، اسرار و محاسن احکام شریعت، فضائل و مناقب اتباع و اشاعت سنت، مقاصد سلوک و تصوف، تفهیم و تشریح حقایق و معارف، ویژگی‌هایِ تصوف، فوائد و اثراتِ اذکار، معمولات مشایخ، شمائل نبوی، شرایط بیعت و ارادت، استادانِ شیخ محمد رشید، حضرت عبدالقادر گیلانی را در بردارد و در دورة شاه‌جهان و عالم‌گیر در هندوستان، در اندیشه‌های امام غزالی و ابن‌عربی بسیار مؤثر بوده است. این مقاله نسخة خطّیِ یگانه گنج رشیدی را معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian manuscript of "Rashidi Treasure" in Rashidieh Monastery, Junupur, India

نویسندگان [English]

  • Laila Abdi Khojaste 1
  • Muhammad Irshad Alam Nadvi 2
1 Researcher and PhD student in Urdu
2 Hamdard University, Dehli
چکیده [English]

Rashidieh Monastery in Junpur, India has an exquisite library of Persian, Arabic and Urdu manuscripts, including the Persian writings of the founder of the monastery - Sheikh Mohammad Rashid (1083-1000 Lunar Year). Rashidi's Treasure is a manuscript that includes writings, poems, proses and poems compiled by one of her special followers, Gholam Mohammad Nusrat (1040-1090 Lunar Year). Some have likened his meetings to those of Mawlana Jalaluddin Mohammad Balkhi. Rashidi's Treasure includes principles and rules of religious beliefs; secrets and benefits of the rules of Sharia; virtues and knowledge of citizens and dissemination of tradition; the purposes of conduct and Sufism; understanding and explaining facts and knowledge; characteristics of Sufism; benefits and effects of ِDhikr; elders' customs; prophetic image; conditions of allegiance and devotion; Masters of Sheikh Mohammad Rashid; Hazrat Abdul Qadir Gilani. "Rashidi's Treasure" shows how much he influenced the ideas of Imam Ghazali and Ibn Arabi during the Shah Jahan and the Alam-Gir in India. Rashidi Treasure is a collection of books and sayings of Sheikh Mohammad Rashid Mostafa Osmani Joonpuri - one of the scholars of the Shah Jahan and Alam-Gir period - about which much has been written. In this article, for the first time, Rashidi Treasure is introduced in detail. Rashidi Treasure is a valuable manuscript of Sufism and conduct which is preserved in four parts in the Rashidieh Monastery in the city of Junpur. The total number of pages is 687 (8). The first part consists of 287 pages; The second part consists of 230 pages; The third part consists of 134 pages; The fourth part (miscellaneous) consists of 36 pages. This manuscript belongs to the Alam-Gir period, when the official language of India was Persian. This is the manuscript of Rashidi Treasure from the author, which he obtained from Rashidieh Monastery in the city of Junpur, whose library is full of hundreds of rare manuscripts. The current pilgrimage of the monastery - Great Master, Hazrat Mufti Obaid al-Rahman Rashidi is the tenth pilgrim of this monastery. One of his followers, Mawlana Abrar Reza Rashidi, a member of the King Abdul Alim Asi Foundation in Delhi, mediated, and the author obtained this valuable manuscript. Earlier, historians had written about this manuscript in Rashidieh Monastery (Junupur), but they could not fully introduce this manuscript

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rashidieh Monastery
  • Junupur
  • India
  • Rashidi Treasure
  • Persian Manuscript