راهنمای نویسندگان

منوی راهنمای نویسندگان (اینجاکلیک کنید)

هنگام ارسال مقالات رعایت نکات و دستورالعمل های  ذیل برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله ضروری است:

لطفا کلیه مقالات از طریق سامانه مجله به آدرس ذیل ارسال گردد. لازم به ذکر است جهت ارسال مقاله ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

http://jii.nlai.ir

پذیرش مقاله صرفا از طریق سایت مجله امکان پذیر است. برای ثبت نام در سایت مجله مطالعات ایران و اسلام و ارسال مقاله لطفا مراحل زیر را اجرا فرمایید:( برای ملاحظه فلوچارت اینجا را کلیک کنید)

فصلنامه علمی مطالعات ایرانی -اسلامی با تمرکز بر ایران شناسی و اسلام شناسی در حوزه های (تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بطور کلی) - مقاله دریافت می‌کند.
۱. مقالات فقط به‌صورت الکترونیک و از طریق نشانی http://jii.nlai.ir دریافت می‌شوند توسط فرد رابط و یا نویسنده مسئول مقاله دریافت می شوند.

همواره نویسنده مسئول در مقالات ماخوذ از رساله استاد راهنماست. 
می بایستی - مقاله ارسال‌شده در نشریه در جای دیگری  چاپ نشده یا هم‌زمان برای سایر مجله‌ها ارسال نشده باشد.
۲. زبان رسمی مجله، فارسی است اما لازم چکیده مبسوط مقاله به انگلیسی و در صورت لزوم به عربی باشد. و ارائه چکیده انگلیسی الزامی است.
۳. مقالات قابل ‌چاپ در مجله به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف. مقالات کامل پژوهشی: مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشیِ نویسنده و یا نویسندگان باشد.
ب. مقالات تحلیلی: به تعداد محدود و از اشخاص مجرب- که دارای بصیرت کامل از موضوعی خاص هستند و تعداد قابل ‌قبولی مقاله پژوهشی نیز درزمینه مورد ‌بحث به چاپ رسانده‌اند- پذیرفته می‌شود.
ج. نقد و بررسی اثر داخلی و خارجی افراد صاحب‌نظر در حوزه مورد بحث.
د. مقالات علمی مروری ( امکان افزایش تعداد کلمات مقاله تا 10000 کلمه وجود دارد ).
۴. مجله از پذیرش مقالات بیش از ۲۰ صفحه (۶۵۰۰ کلمه) جداً معذور است.
۵. فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
۶. مقالاتِ برگرفته از رساله پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
۷. مقالات ارسال شده باید دارای بخش‌های زیر باشد:
الف. صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات شامل نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی).
ب. صفحه دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه با ذکر هدف و مسئله مقاله)؛ واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج کلمه)؛ عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده مبسوط انگلیسی (700- 800 کلمه)؛ واژه‌های کلیدی انگلیسی (حداکثر پنج کلمه).

b-  Second page: Title in Persian; Abstract in Persian( maximum 250 words); key words in Persian(maximum 5 key words); Title in English; Extended English Abstract ( 700-800 words); key words in English(maximum 5 key words)

ج. صفحات بعدی: شامل مقدمه (تعریف موضوع و مسئله، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، روش و رویکرد تحقیق)؛ بدنة مقاله (بحث و بررسی)؛ فهرست منابع؛ ضمایم.
تبصرة ۱: رسم‌الخط مقاله بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است.
تبصرة ۲: جدول‌ها و شکل‌ها باید دارای عنوان و درصورت نیاز، پانوشت ‌کامل در انتهای آن‌ها باشد.
تبصرة ۳: معادل لاتین اسامی و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی بر‌حسب شماره و استفاده برای اولین‌بار در پی‌نوشت آورده شود.
تبصرة ۴: ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارة صفحه/ صفحات) نوشته شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، ارجاع درون متنی به انگلیسی وارد شود.  نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شمارة ۱۲) درج شود.


تبصرة ۵: نام کتاب‌ها و نام مجلات در داخل متن به‌صورت سیاه و مورب (قلم شمارة ۱۱) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» داخل گیومه قرار گیرد.
۸. شیوة نگارش منابع:

الف. فهرست منابع باید به انگلیسی مرتب شود. چنانچه برخی از منابع فارسی باشند برای تبدیل آن به انگلیسی عنوان مقاله و نام مجله به انگلیسی ترجمه شود  ، تاریخ‌های مربوطه به میلادی تبدیل شده  و نام نویسندگان به صورت لاتین با حروف رومن آوانویسی شده و در انتها عبارت[In Persian] اضافه شود. منابع انگلیسی به همان صورت در فهرست منابع اضافه شود.

 

ب. کتاب:

 نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). نام کتاب (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة ۱۱). نام و نام خانوادگی مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

b- Books: author’s last name, author’s first name, publication date, book title (Italic, bold, font size: 11); translator’s first name, translator’s last name, edition, place of publication, publisher.

Mirahmadi,M.(2016). History of Iranian Studies in the Islamic Era. Tehran:Tahoori [In Persian]

میراحمدی، مریم(۱۳۹۵).تاریخ تحولات ایران‌شناسی در دوران اسلامی، تهران: طهوری.


ج. مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار مقاله). «نام مقاله». نام مجله و نام نشریة الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة ۱۱). دوره. تاریخ مراجعه به سایت.

Ahmadvand, A. (2011).The evolution of the term "Orientalist" and the lack of attention to it.Pazhooheshnameye Tarikhe Islam, 1(2):5-23. Retrieved on 2021/6/29:
URL: http://journal.isihistory.ir/article-۱-۴۱-fa.html [In Persian]

احمدوند، عباس(۱۳۹۰). تحول اصطلاح «شرق شناس» و عدم توجه بدان، پژوهش نامه تاریخ اسلام، 1(2)، 5-23.


۹. نحوة تایپ مقالات:
مقاله با استفاده از قلم بی‌یاقوت ۱۲ (در مقالات لاتین از تایمز ۱۱) تنظیم شود. شمارة صفحه در متن در پایین هر صفحه درج شود. فاصلة میان سطور ۱/۵سانتی‌متر باشد. تصاویر باید در فرمت jpeg، با کیفیت تصویری dpi ۳۰۰ و یا ppi۳۰۰ فرستاده شود و خوانا، روشن و دقیق باشد.

login