در جستجوی خوشی در رباعیات خیام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان ها و ادبیات خاور میانه، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه بخارست، رومانی

چکیده

چکیده
بدون تردید، تا به حال هیچ یکی از شاعران ایرانی به اندازه‌ی خیام در دنیا مورد تحقیق قرار نگرفته و چنین شهرتی نیافته است. سادگی بیان توأم با اندیشه‌ی فلسفی او، باعث شده که خیام شهرت جهانی کسب کند. با این حال، خیام هنوز کاملا درست شناخته نشده است. رباعی‌هایش را دیر یافته‌اند؛ نخستین اشاره به رباعی‌های او بیش از صد سال پس از مرگش کشف شد. رباعیات زیادی به نام او نقل شده است، اما پس از تحقیقات فراوان معلوم گشت که بسیاری از آنها متعلق به خیام نیستند. شاید به همین خاطر باشد که شخصیت، افکار و شعرهای خیام بیشتر از شاعران دیگر ایرانی مورد انتقاد قرار گرفته‌ است. عمر خیام، در رباعیاتش دمی از هشدار دادن به ما باز نمی‌دارد. او، تقریبا در هر رباعی خود، یادآوری می‌کند که ما همه معروض ستم‌های روزگار هستیم و گذشته و آینده را دسترس نداریم؛ بنابراین، خیام ما را به هشیار بودن و ابدی کردن زمان حال فرا می‌خواند. خیام چگونه در رباعیاتش ما را به جستجوی خوشی دعوت می‌کند؟ آیا او آن انسان نیهیلیستی بوده که در باره‌اش گفته می‌شود یا طرز تفکر او عمیق‌تر از این حرف‌ها است؟ در مقاله‌ی حاضر قصد داریم در مورد شیوه‌هایی صحبت کنیم که خیام، برای رسیدن به خوشی و فرزانگی، در رباعیاتش پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searching for Happiness in Khayyam’s Ruba’yyats

نویسنده [English]

  • Adela Nicoleta Chiru
Department of Oriental Languages and Literatures, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest, Romania
چکیده [English]

Omar Khayyam is, without doubt, the most studied and the most famous Iranian poet outside Iran. His conciseness and his philosophical thought are the reason why Khayyam gained universal fame. However, Khayyam is still not known to the fullest extent; his Ruba’yyats were found late. The first references to his Ruba’yyats were discovered more than a hundred years after his death. There also exists a large number of poems attributed to him, but after extensive researches it was found out that many of them do not belong to Khayyam. Probably this may be the reason why his personality, his thoughts and poems were criticized more than other Iranian poets. Omar Khayyam, in his Ruba’yyats, does not stop for a moment from warning us. He reminds us in almost every poem that we are all exposed to the tyranny of our world, and, while we can not change the past, the future is uncertain to us, thus, Khayyam demands us to be careful and conscious, and to make form the present time an eternal moment. In what manner does Khayyam invite us to search for happiness? Is he that nihilistic person that it was said to be, or is his way of thinking more profound than this? The purpose of the present inquiry is to speak about the tactics that Khayyam proposes in his Ruba’yyats in order to achieve happiness and wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Millennium of Khayyam
  • Ruba’yyat
  • Mistery of Life
  • Carpe Diem