مصاحبه با پروفسور محمد ابوالکلام سرکار استاد تمام و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش به بهانه گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس گروه فارسی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش

10.30484/jii.2019.2679

چکیده

این مصاحبه با مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا در کشور بنگلادش است. این دانشگاه یکی از قدیمترین و بزرگترین دانشگاه های شرق آسیا است که در زمینه ادبیات فارسی سالیانه دانشجویان بسیاری را می پذیرد و این گروه علمی در حال حاضر تقریبا 500 دانشجو و 11 استاد داردکه برخی از آنها در ایران تحصیل کرده اند. عمر تاریخی این گروه علمی به صد سال می رسد و مقرر است تا در سال 1400 صد سالگی آن جشن گرفته شود. این مصاحبه با آقای پروفسور دکتر محمد ابو الکلام سرکار صورت گرفته است و تلاش می شود ابعاد علمی این گروه  و زحمات آنان در پیوستاری با زبان فارسی مشخص شود.از آنجا که این گروه نقش بسزایی در تربیت دانشجویان زبان فارسی ایفا کرده است و نخستین دانشگاه و شاید قدیمی ترین آنها بشمار آید  تلاش شده است تا مصاحبه با مدیر ارجمند گروه فارسی در دستور کار مجله قرار گیرد . البته به دلیل ظرفیت های محدود مجله امکان درج همه مصاحبه وجود نداشت و طبعا گزیده ای از آنه ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interview with Professor Mohammad Abolkalam Sarkar, Full Professor and Director of the Department of Persian Language and Literature, Dhaka University, Bangladesh, on the pretext of commemorating the 100th anniversary of the establishment of the Persian Department.

نویسنده [English]

  • Abu Alhalam Mohammad Sarker
Department of Persian Language and Literature, Dhaka University, Bangladesh
چکیده [English]

This is an interview with the Director of the Department of Persian Language and Literature at Dhaka University in Bangladesh. This university is one of the oldest and largest universities in East Asia, which accepts many students in the field of Persian literature annually, and this scientific group currently has about 500 students and 11 professors, some of whom have studied in Iran. The historical life of this scientific group reaches one hundred years and it is scheduled to be celebrated in 1400 hundredth anniversary.This interview was conducted with Prof. Dr. Mohammad Abu Al-Kalam Sarkar and an attempt is made to determine the scientific dimensions of this group and their efforts in continuing with the Persian language. Since this group has played an important role in educating Persian language students and is the first university And perhaps the oldest of them is an attempt to put an interview with the esteemed director of the Persian group on the agenda of the magazine. Of course, due to the limited capacity of the magazine, it was not possible to include all the interviews, and of course, a selection of them will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dr. Mohammad Abu Al
  • Kalam Sarkar
  • Department of Persian Language and Literature
  • Dhaka University
  • Bangladesh
  • Persian Literature