آشنایی با کرسی های زبان و ادبیات فارسی ، ایران شناسی در ژاپن به روایت استادیار زبان و ادبیات ژاپنی

چکیده

دیر زمانی ست که بین کشور ایران و کشورهای منطقه خاور دور ارتباطات تجاری و فرهنگی برقرار بوده است. یکی از این کشورها، کشور ژاپن است که به نظر می رسد اطلاعات ما  از اوضاع اقتصادی و روابط تجاری ما بین دو کشور بیشتر از اطلاعات فرهنگی و پژوهشی باشد، لذا برای تکمیل این اطلاعات و آگاهی از اوضاع فرهنگی  و تاثیر آن بر گسترش زبان و ادبیات فارسی در ژاپن همچنین گسترش زبان و ادبیات ژاپنی در ایران ترغیب شدیم مصاحبه ای با آقای دکتر سیدآیت حسینی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات ژاپنی  دانشگاه تهران که بطور همزمان هم در این دانشکده و هم در گروه زبان و ادبیات خارجی دانشکده مطالعات جهان-مطالعات شرق شناسی گروه مطالعات شرق آسیا کار تدریس را انجام می دهد داشته باشیم و از اطلاعات ارزنده آقای دکتر به عنوان شخصی که کارشناسی زبان ادبیات ژاپنی از دانشگاه تهران گرفته همچنین مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی گرایش زبان ژاپنی و دوره دکتری را در دانشگاه توکیو در رشته زبان شناسی ژاپنی سپری کرده اند در این شماره از نشریه بهره مند شویم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Persian language and literature chairs, Iranian studies in Japan Assistant Professor of Japanese Language and Literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language
  • Iranian studies in Japan