آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در سنگال مصاحبه با خانم دکتر سعاد لی

چکیده

خانم دکتر سعادلی اهل کشور سنگال و دانش آموخته دکتری رشته  زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تریت مدرس ایران است. ایشان پس از قرارداد همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شیخ انتادیوپ داکار برای تشکیل گروه زبان وادبیات فارسی به آن دانشگاه رفته و کارشناسی (لیسانس)خود را در رشته مذکور گرفته است. پایان نامه خانم دکتر سعادلی پژوهشی درباره ادبیات تطبیقی و مقایسه بزرگان ادب فارسی به ویژه بانوان در ایران و غرب آفریقا خصوصا در سنگال بوده است. به دلیل یافت وضعیت زبان فارسی درکشور سنگال و زمینه و چرایی علاقه به آموختن زبان فارسی توسط بانویی سنگالی از شهر کاولاک و تداوم تحصیل و پژوهش ایشان گفتگویی  با  خانم دکتر سعادلی  ترتیب داده شد و آنچه در ذیل می آید خلاصه ای از این مصاحبه است. 
کلید واژه: دکترسعادلی ،زبان و ادبیات فارسی ، سنگال،داکار، دانشگاه داکار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to Persian language and literature in Senegal Interview with Dr. Soad Lee