وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در سنگال از زبان یک سفیر

چکیده

در میان سفیران فرهنگی ایران زمین در کشورهای همسایه و یا سایر کشورهایی که زبان فارسی در آنها جایگاه و یا موقعیتی شناخته شده دارد ، جناب استاد دکتر محمدرضادهشیری نام و آوازه ای بس بلند به خود اختصاص داده است. شرح حال این فرهیخته گرانقدر نشان می دهد، عرصه تکاپوهای علمی وی سرزمین های آفریقا بوده است. موفقیت های چشمگیر مشارالیه در نهادینه کردن زبان و ادب ایرانی در کشورهای محل ماموریت وی از یکسو، رویکرد مردمی و تبحر استاد در ایجاد هم گرایی فرهنگی میان دو ملت موجب شده است تا به بهانه سالها تکاپو آکادمیک زبان فارسی در سنگال مصاحبه ای با وی درانداخته شود . اکنون افتخار داریم تا در این شماره مجله که به اهمیت زبان فارسی در سنگال و به ویژه در دانشگاه داکار اختصاص یافته است،مشروح گفت وگوی صمیمی و علمی با استاد را چاپ و نشر نماییم باشد بدین وسیله هم زحماتش را ارج نهیم و هم با گروه زبان فارسی و اتاق ایران شناسی در دانشگاه داکار به عنوان بزرگترین و پر مخاطب ترین دانشگاهی که دانشجویان زبان فارسی دارد آشنا شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The situation of teaching Persian language and literature in Senegal from the language of an ambassador

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dr. Mohammad Reza Dehshiri
  • Persian Language and Literature
  • Senegal
  • Dakar
  • Dakar University