واکاوی تأثیر مکتب فلسفی مشائی یونانی بر فلسفه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(نویسنده مسئول).

چکیده

یونان به عنوان یکی از مراکز مهم تمدنی قبل از اسلام، دارای مکاتب فلسفی گوناگونی بوده است. یکی از این مکاتب، مکتب فلسفی مشائی است که در کنار مکتب فلسفی هِرمسی دو مکتب مهم فلسفی تمدن یونان به شمار می روند. سوالی که در این جا مطرح است این است که ماهیت مکتب فلسفی مشاء چیست و فلسفه مشائی بر فلسفه و تمدن اسلامی تا چه میزان تاثیر گذاشته است؟ واکاوی این موضوع با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد فلسفه مشائی به عنوان فلسفه‌ای با ریشه های یونانی، به جهت ماهیتی عقل‌گرایانه و استدلالی‌ای که داشت، از قرن سوم هجری با ظهور بزرگانی چون کِندی و پس از او فارابی، در تمدن اسلامی پدیدار شد. پس از اینان ابن‌سینا فلسفه مشائی را به کمال رساند. عقل‌گرایی‌ای که در این فلسفه بر آن تاکید شده، از جمله اسباب رشد و اعتلای تمدن اسلامی در قرون چهارم و پنجم هجری شده است. فلسفه مشائی هر چند در جهان اسلام با ظهور ضد فیلسوفانی چون غزالی، مدتی دچار رکود شد و فلسفه به طور کلی از میان اهل سنت رخت بربست، اما با ظهور بزرگانی از شیعه چون خواجه نصیرالدین طوسی و پس از وی فلاسفه بزرگی که در عصر صفوی پدید آمدند و حکمت متعالیه را نهادینه کردند، شاهد رونق‌یابی فلسفه در میان شیعیان و تا حدودی رشد تمدن اسلامی در این مقطع هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of the Greek peripatetic school of philosophy on Islamic philosophy

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Behniafar 1
  • Yadullah Hajizadeh 2
1 Associate Professor, Islamic Azad University, Damghan Branch, Iran
2 Assistant Professor of the Institute of Islamic Sciences and Culture .
چکیده [English]

Greece, as one of the important centers of pre-Islamic civilization, had various philosophical schools. One of these schools is the Peripatetic school of philosophy, which along with the Hermesian school of philosophy are the two most important philosophical schools of Greek civilization. The question that arises here is what is the nature of the Peripatetic philosophical school and to what extent has Peripatetic philosophy influenced Islamic philosophy and civilization? Descriptive and analytical analysis of this issue shows that Peripatetic philosophy as a philosophy with Greek roots, due to its rational and argumentative nature, emerged in the Islamic civilization from the third century AH with the emergence of great figures such as Kennedy and later Farabi. . After this, Ibn Sina perfected the Peripatetic philosophy. The rationalism that is emphasized in this philosophy has become one of the reasons for the growth and promotion of Islamic civilization in the fourth and fifth centuries AH. Although peripatetic philosophy in the Islamic world with the emergence of anti-philosophers such as Ghazali, stagnated for a while and philosophy in general disappeared from the Sunnis, but with the emergence of great Shiites such as Khaja Nasir al-Din Tusi and after him the great philosophers in the Safavid era They emerged and institutionalized transcendent wisdom, we are witnessing the flourishing of philosophy among the Shiites and to some extent the growth of Islamic civilization at this time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greece
  • Peripatetic school
  • Ibn Sina
  • Rationalism
  • Islamic civilization