ایران‌شناسی در ژاپن: بررسی آثار و پژوهش‌های ماساشی هانه‌دا در باب تاریخ ایران عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورة اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

ایران عصر صفوی یکی از برجسته‌ترین دوره‌های تاریخی ایران به شماره می‌رود که شناسایی جنبه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن، توجه بسیاری از ایرانشناسان در نقاط مختلف جهان را جلب کرده است. ژاپن به‌عنوان یکی از کشورهای آسیای شرقی از جمله مناطقی است که ایرانشناسی در آن از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر باستان‌شناسی، ادبیات و مردم‌شناسی یکی از جنبه‌های ایرانشناسی ژاپنی‌ها تاریخ بوده است که در پسِ آن ایران‌شناسان متعددی در این کشور بدان توجه کردند. هدف اصلی این مقاله، بررسی آثار و پژوهش‌های آقای ماساشی هانه‌دا از ایران‌شناسان ژاپنی در باب تاریخ ایران عصر صفوی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از نظر موضوعی، ماساشی هانه‌دا به جنبه‌های مختلفی از تاریخ ایران عصر صفوی از جمله مسائل شهری و نظامی توجه کرده است. از طرفی دیگر ایشان تلاش کرده است تا با ذکر نظریات گوناگون از جنبه‌های مختلف تاریخِ صفویان، استناد به داده‌های تاریخی و همچنین توجه به مسائل جزئی، برخی از مسائل چالش‌بر انگیز از تاریخِ ایران عصر صفوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Studies in Japan: A Study of Masashi Hanedi Works on the History of Safavid Iran

نویسنده [English]

  • Yaser Mollazaei
Master of History of Iran, Islamic Period, University of Tehran