کاوشی انتقادی در آثار ویلم فلور ایرانشناس هلندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر می کوشد به معرفی کارنامه ویلم فلور ایران‌شناس نامی نائل آید. این ایران شناس هلندی که بیش از نیم سده از عمر خود را وقف مطالعه بر روی تاریخ ایران کرده  است و به عبارتی مجنون‌وار در پی لیلی (ایران) خود بوده است،با تدوین 260 مقاله و کتاب، سهم بسزایی در ایرانشناسی برعهده دارد،لذا شایسته است آثار او  و وبژگی های علمی اش در حیطه ایران‌شناسی بدرستی معرفی شود.لذا تمرکز اصلی بخش نخست مقاله، مبتنی بر معرفی کتاب‌ها و مقالات ترجمه شده ایشان به فارسی و مقالاتی که نویسندگان ایرانی درباره آثار او نوشته‌اند  خواهد بود و در قسمت دوم مقاله نیز تاریخ‌نگاری و روش پژوهشی او از مجموعه آثارش موردبحث قرار خواهد گرفت و انتقاداتی که نسبت به آثار و کارنامه علمی او وجود دارد مطرح می شود مطابق بررسی های صورت گرفته، بزرگ‌ترین دستاورد علمی فلور، گردآوری مجموعه اسناد واک می‌باشد. روش پژوهش مقاله حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی  با تاکید بر آثار ویلم فلور  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical study in the works of the Dutch Iranian scholar Willem Flor

نویسنده [English]

  • Younes Sadeghi
Phd candidate of Iranology at Iranology Foundation ,of shahid beheshti University