بررسی و مطالعه انتقادی ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان روسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان روسی دانشکده زبانها. دانشگاه تهران. ایران

2 استادیار گروه زبان روسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س) تهران،ایران.

10.30484/jii.2023.3350.1101

چکیده

خیام یکی از مشهورترین شاعران ایرانی است که اشعار او نه فقط در ایران، بلکه در تمام جهان از شهرت بسیاری برخوردار است. رباعیات خیام بارها به تمامی زبان‌های زنده دنیا ازجمله زبان روسی ترجمه شده و بارها تجدید چاپ گردیده است. این پژوهش با هدف آشنایی محققان ایرانی از چگونگی و کم و کیف حوزۀ خیام پژوهی در روسیه صورت پذیرفته و به ترجمه‌‌های انجام شده از رباعیات خیام و دیدگاه‌های مهم منتقدان روسی دربارۀ اشعار این شاعر بزرگ پرداخته است. مطالعات مقدماتی نشان می دهد  که خوانندگان ایرانی تاکنون فقط با نظریه «رباعیات سرگردان» وال‍ن‍ت‍ی‍ن آل‍ک‍س‍ی‌ی‍وی‍چ ژوکوفسکی که در اکثر کتاب‌ها به آن اشاره شده است و نیز تا حدی با دیدگاه یِوگِنی ادواردویچ برتلس شرق‌‌شناس روس، آشنایی دارند که در این مقاله سعی شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه سایر منتقدان و پژوهشگران روس دربارۀ شخصیت و رباعیات خیام  نیز بیان و تجریه و تحلیل شود. از آنجا که هنوز شخصیت و منش و روش عمرخیام موضوع بحث­های جدی علمی در دانشگاه‌های دنیاست قصد داریم در پژوهش حاضر قصد دارد با روش توصیفی به این سوالات پاسخ دهد که خیام چه جایگاهی نزد مترجمان روسی دارد؟ خیام در ترجمه‌های رباعیاتش به زبان روسی چگونه ترسیم شده است؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review and critical study of translations of Khayyam's quatrains in Russian language

نویسندگان [English]

  • Janolah Karimi Motahhar 1
  • Zeinab Sadeghi Sahlabad 2
1 Professor of Russian Language Tehran University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Russian Language Department, Faculty of Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Khayyam is one of the most famous Iranian poets. His poems are famous not only in Iran, but all over the world. Khayyam's quatrains have been translated many times into all living languages of the world, including Russian. This research was done with the aim of familiarizing Iranian researchers with the nature of Khayyam studies in Russia. And he has discussed the translations of Khayyam's quatrains and the important views of Russian critics about the poems of this great poet. Preliminary studies show that until now Iranian readers are only familiar with the theory of "Wandering Quartets" by Valentin Alekseevich Zhukovski, which is mentioned in most of the books, and to some extent with the view of Yevgeniy Edvardovich Berthels, a Russian orientalist. In this article, an attempt has been made to analyze the views of other Russian critics and researchers about Khayyam's personality and quatrains with a descriptive and analytical method. Since Omar Khayyam's character and method are still the subject of serious scientific debates in the universities of the world, we intend to answer these questions in the present research with a descriptive method: What is Khayyam's position among Russian translators? How is Khayyam depicted in the translations of his quatrains in Russian?
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . Khayyam'
  • s quatrains
  • Russian language Evgenii Eduardovich Bertels
  • Yulian Semyonovich Semyonov
  • Valentin Zhukovski