علوم طبیعی در آثار زکریای قزوینی با تکیه بر عجایب المخلوقات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته تاریخ ، گروه تاریخ، دانشگاه زنجان. زنجان ایران .

10.30484/jii.2023.3396.1112

چکیده

زکریا بن محمدبن محمود انصاری مشهور به زکریای قزوینی، از مهمترین دانشمندان علوم طبیعی ایران و جهان اسلام در قرون میانه است. تسلط و تبحر و دانش گسترده زکریای قزوینی بویژه علوم زمانش مانند تاریخ، علوم طبیعی، جغرافیا، کیهان شناسی موجب  تا نام او در فهرست پایوران  مسلمان ایرانی قرار گیرد. وسعت اطلاعات و روش عجایب­نگاری وی هم باعث شده است تا برخی او را  با پلینی عجایب نویس و دانشمند دوره روم باستان، مقایسه کنند. دو کتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد در جغرافیا؛ و عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات در علوم طبیعی، مهمترین آثار زکریای قزوینی هستند که به دلیل اهمیت کتاب عجایب­المخلوقات در تاریخ علوم طبیعی، مقاله حاضر در صدد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که قزوینی به عنوان یک عالم طبیعی چه تلقی از این علوم در کتاب عجایب المخلوقات داشته است؟ بر مبنای یافته­های تحقیق، قزوینی گرچه گاهی از روش­های تجربی و مشاهده­ای برای توضیح پدیده­های علمی در طبیعت استفاده کرده است، اما تحت تأثیر فضای علمی و اندیشه­ای قرن هفتم هجری، بیشتر از منظری اساطیری و عجایب­گونه این پدیده­ها را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Natural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the Ajaib al-makhluqat

نویسنده [English]

  • Zahra Kamarroosta
Graduated in History, Department of History, Zanjan University. Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Natural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqatNatural sciences in the works of Zakaria Qazvini based on the ajaib al-makhluqat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zakaria Qazvini
  • wonders
  • natural sciences
  • ajaib al-makhluqat