بررسی و نقد آراء مستشرقان عصر قاجار درباره آینده سیاسی ایران؛ مطالعه موردی سفرنامه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.30484/jii.2023.3475.1119

چکیده

صحنه سیاسی ایران در دوره قاجار شاهد ظهور پادشاهانی بود که بنا به دلائل مختلف، نتوانستند عملکرد مقبولی داشته باشند. این در حالی بود که جهان غرب با سرعت به سمت پیشرفت گام برمی داشت. یکی از آثار این توسعه در غرب، نگاه ویژه آنها به سرزمین هایی مانند ایران بود. در این دوره بیگانگان زیادی در ایران حضور یافتند و بر حسب انگیزه ها، روحیات و وظایف خود، عمدتاً مطالبی در سفرنامه های خود به نگارش درآوردند. پیش بینی فرجام سیاسی ایرانیان، یکی از نکات ظریفی است که در لابه لای مطالب مستشرقان عصر قاجار دیده می شود. این پژوهش بر آن است با بررسی نظرات خاورشناسان عصر قاجار درباره وضعیت ایران در آینده و با توجه به رخدادهایی که بعدها در ایران بروز یافت، به این پرسش پاسخ گوید که نظرات این افراد تا چه حد بر پایه منطق و استدلال صحیح ارائه شده است؟ به نظر می رسد مستشرقان به دلیل عدم شناخت کافی از وضعیت سیاسی اجتماعی ایران، آراء قابل نقدی در این باره صادر نموده اند که جای تأمل دارند. این پژوهش داده های خود را به روش کتابخانه ای گردآوری خواهد کرد. ضمن اینکه در نقل نظرات مستشرقان از روش توصیفی و در نقد و بررسی و صحت سنجی این نظرات از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining and criticizing the opinions of Qajar era orientalists about the political future of Iran; A case study of travelogues

نویسنده [English]

  • saeid najafinezhad
Islamic Science and Culture Research Institute
چکیده [English]

The political scene of Iran during the Qajar period witnessed the emergence of kings who could not perform well due to various reasons. This was while the western world was rapidly progressing. One of the effects of this development in the West was their special view of lands like Iran. During this period, many foreigners appeared in Iran and wrote materials according to their motivations, spirits and duties. Predicting the political end of Iranians is one of the subtle points that can be seen in the writings of the orientalists of the Qajar era. This research aims to answer the question, by examining the opinions of Qajar era orientalists about the future situation of Iran and considering the events that occurred in Iran later, to what extent are the opinions of these people based on logic and correct reasoning? It seems that the Orientalists, due to lack of sufficient understanding of Iran's political and social situation, have issued critical opinions about it, which are worthy of reflection. This research will collect its data in a library method. In addition, the descriptive method will be used in quoting the opinions of Orientalists, and the analytical method will be used in the review and validation of these opinions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar
  • Orientalists
  • travelogues
  • political future

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1402