مرزهای ناروشن در ایران‌شناسی روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال) تهران . ایران

10.30484/jii.2022.3086

چکیده

روابط فرهنگی ایران و روسیه به دلیل هم‌جواری  ریشه های تاریخی دارد . مطالعات  شرق‌شناسی در  روسیه همواره در بخشی از نهاد وابسته به حکومت انجام می شده است به همین دلیل نخستین ایران‌شناسان نیز عموماً دیپلمات، مترجم و کارمندان کشوری و لشکری بوده‌اند. این دانش در آغاز به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای سیاست خارجی و برای خدمت به اهداف نظامی و اقتصادی به وجود آمد ، اما در روند تحول پرشتاب خود، دامنه و حیطه علمی آن به پژوهش در زبان‌ها، ادبیات، تاریخ، آثار و نوشته‌ها و فرهنگ مردمان شرق نیز  کشیده شد و حوزه ای فراتر یافت.بدین ترتیب مقاله حاضرسعی دارد رابطه‌ی ایران‌شناسی کاربردی و ایران‌شناسی دانشگاهی در روسیه را بررسی کند و به این سوال پاسخ دهد که: ایران شناسی در روسیه چه وضعیتی داشته است؟ امروزه ایرانشناسی  در چه شرایطی قرار دارد؟ رویکرد ما به ایرانشناسان روسی چگونه است؟ این مطالعه براساس منابع در دسترس و متکی بر روش اسنادی و کتابخانه ای تدوین شده است وو رویکردی تحلیلی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Unclear borders in Russian Iranian studies

نویسنده [English]

  • Mohsen Shojaei
: Assistant Professor of Islamic Azad University (Tehran North Branch)Tehran.Iran.
چکیده [English]

Cultural relations between Iran and Russia have historical roots due to their proximity. Oriental studies in Russia have always been carried out in a part of the institution affiliated with the government, for this reason, the first Iranologists were generally diplomats, translators, and civil and military officials. In the beginning, this knowledge was created to respond to the needs of foreign policy and to serve military and economic goals. Still, in the process of its rapid evolution, its scope and scientific scope became research in languages, literature, history, works, writings, and the culture of the people of the East. It was also extended and found a further field. Thus, the present article tries to examine the relationship between applied Iranian studies and academic Iranian studies in Russia and to answer the question: What has been the status of Iranian studies in Russia? What is the condition of Iranology today? What is our approach to Russian Iranologists? This study is compiled based on available sources and relies on documentary and library methods and will have an analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranology
  • Russia
  • Cultural Iran
  • Iranian studies
  • Scientific Orientalism
  • Military Orientalism