کلیدواژه‌ها = مردمشناسی
محمدعلی جمالزاده؛ دائره‌المعارف ایرانشناسی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 89-117

10.30484/jii.2022.3214.1084

مرتضی نورائی؛ اکرم شاسنائی