منظومة نگارستان چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.30484/jii.2021.2956.1059

چکیده

ارتباط فرهنگی و اقتصادی دو تمدن کهن ایران و چین پیشینه‌ای دیرینه و دراز دارد. شاعران و نویسندگان پارسی‌گو همواره از مضاف و منسوب به چین در آثار خود یاد کرده‌اند. ازجمله بازتاب‌های چین در ادبیات فارسی، نقش آن در داستان‌ها و افسانه‌های کهن ایرانی است. در این داستان‌ها چین همواره نقطه‌ای عجیب و دوردست است که قهرمان برای وصال به محبوب یا کاری سخت یا جنگ باید بدان جا رود تا از پس آزمون پهلوانی و سرآمدی برآید. چین سرزمین آرزوهاست. عشاق ایرانی معشوقان خویش را از زیبارویان چینی برمی‌گزیدند تا هم انتخاب شایسته‌ای کرده باشند و هم راه دوری درنوردند تا در این راه دراز ماجراهای قهرمانی خود را پشت سربگذارند و پابندی و توان خود را در عشق به معشوق به اثبات رسانند. زیبارویان و عشاق چینی در عاشقانه‌های ایرانی، همواره نقشی اساسی داشته‌اند. در این مقاله با یک منظومة کمتر شناخته شده نگارستان چین آشنا می‌شویم که داستان عشق دو شاهزادة چینی و مرگ آن‌ها به دست شاه و زنده شدن آن‌ها به دست امام حسن (ع) را به تصویر می-کشد. این منظومه در عهد صفویه و سرودة میرزا احمد سند است. در این منظومه ضمن تحلیل جنبه‌های ادبی و تاریخی، اشارات شاعر به مضاف و منسوب به چین را نیز تبیین می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Order of Negarestan China

نویسنده [English]

  • Hasan Zolfagari
چکیده [English]

The cultural and economic relationship between the two ancient civilizations of Iran and China has a long history. Persian poets and writers have always mentioned the additions attributed to China in their works. One of china's reflections in Persian literature is its role in ancient Iranian stories and myths. In these stories, China is always a strange and distant point where the hero must go to join the beloved or hard work or war in order to pass the test of heroism and excellence. China is a land of dreams. Iranian lovers chose their lovers from Chinese beauties to make both a worthy choice and a long way to go in this long way to put their heroic adventures behind them and prove their footing and adept at loving the beloved. Beauties and Chinese lovers have always played an essential role in Iranian romance. In this article, we are familiar with a lesser-known system of Chinese negarestan which depicts the love story of two Chinese princes and their death by the Shah and their resurrection by Imam Al-Hasan (a). This system is in the Safavid era and composed by Mirza Ahmad Sindh. In this system, while analyzing the literary and historical aspects, we also explain the poet's references to china.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negarestan
  • China
  • Mirza Ahmad Sindh
  • Folk Legends
  • Persian literature